Tebak Tebakan Tatarucingan Sunda Lucu Ngakak

tatarucingan sunda

Tebak tebakan bahasa sunda atau tatarucingan sunda, nih Ngakakak.com punya tebak tebakan bahasa sunda campur indo khusus buat pembaca setia, Selain urang sunda boleh kog asal tau artinya ya hehehee. Mudah mudahan lucu deh, kalau gak ya paksain aja ketawa ya pliiiisssss.

Loading...

Sekilas mengenai bahasa sunda yakni merupakan bahasa daerah jawa barat dan merupakan bahasa yang paling banyak digunakan sesudah bahasa jawa. Intermeso: Dalam bahasa sunda ada istilah “Tatarucingan sunda” yakni mempunyai makna seperti tebak tebakan kalau di artikan dalam bahasa indonesia. (koreksi jika salah ya ).

Nah berikut tebak tebakan tatarucingan lucu serta tatarucingan jeung beserta jawabannya. Kami ambil dari berbagai sumber dan bilamana ada kesalahan terutama yang asli urang sunda mohon di koreksi ya, karena admin bukan asli sunda hehehe. Baiklah mari di simak ya sambil belajar bahasa sunda.

Tatarucingan sunda sasatoan

1. Mäke bäju bodäs läin dokter, mäke topi hejo läin tentärä. (Toge)
2. Häyäm näon änu sukunä särebu? (Häyäm keur päwey)
3. Diubek diteängän, geus käpänggih dipiceun. Näon? (Korong)
4. Näon säbäbnä lämun tumpäk mobil sok nundutän? (Säbäb bännä buleud)
5. Säto näon änu teu bisäeun mundur? (Säto nu nukängän tembok)
6. Bängku näon änu bisä didähär? (Bängkuäng)
7. Cing pängnyebutkeun 5 rupä ngärän bungbuähän änu sok didähär, säkäli nyebut! (Rujäk)
8. Bätu näon änu teu äyä di cäi? (Bätu gäring)
9. Oräy näon änu teu bisäeun ngäleor? (Oräy nu ngälegleg linggis)
10. Jälmä näon änu sukunä tilu pänonnä opät? (Aki-äki mäke iteuk jeung käcämätä)

11. Di luär koneng, di jero bodäs, nu äpäleun monyet. (Cäu)
12. Häyäm näon änu sukunä hiji? (Häyäm nu keur jengke)
13. Bäpänä udud, indungnä nyeuseuh, änäknä ceurik. (Käretä äpi)
14. Gäjäh tumpäk becä, gede näonnä? (Gede bohongnä)
15. Bäso dibälikkeun jädi näon? (Bähe)
16. Awäknä leutik pisän, sirähnä gede pisän. (Sireum mäke helm)
17. Nini-nini bongkok kumähä särenä? (Peureum)
18. Piring näon änu bisä dipäke nempo bulän? (Piring bolong)
19. Mänuk näon änu jängjängnä dinä suku, sirähnä dinä suku? (Mänuk änu kätincäk)
20. Näon säbäbnä bän mobil tinä käret? (Mun tinä coklät pästi digembrong)

21. Säpi näon änu bäu? (Säpiteng)
22. Piring näon änu pängräme-rämenä di Indonesiä ? (Piringätän 17 Agustus)
23. Näon bedänä särimie jeung nini-nini? (Särimie renyäh, nini-nini renyoh)
24. Pribumi di luär äri semäh di jero. ( Tukäng becä jeung pänumpäng)
25. Dicäbäk beye, ditäkol ngäbelenträng. (Täi kotok näpel dinä tihäng listrik)
26. Diusäpän, didengkäkkeun, tuluy diäsupkeun. (Käcämätä)
27. Di luär hujän änginä, di WC hujän näon? (Hujän-heujeun)
28. Häyämnä bodäs, näonnä änu hideung? (Kälängkängnä)
29. Buäh näon änu dipikäresep ku läläki? Buähenol
30. Jäm näon änu bisä nembäng? (Jämrud)

31. Monyet näek känä tängkäl käi, tinggäl näonnä? (Tinggäl turunnä)
32. Päre näon änu teu ngeunäh? (Päreä-reä omong)
33. Jälmä meuli käsur keur näon? (Keur beuntä)
34. Säto näon änu sukunä dinä siräh äwäknä dinä siräh? (Kutu)
35. Käpäs 2 kg, bätu 1 kg, lämun ditinggängkeun känä suku nyeri mänä? (Nyeri sukunä)
36. Ku näon tukäng bäso näkolän mängkok? (Ku sendok)
37. Soeh teu bisä dikäput, kotor teu bisä diseuseuh. (Keretäs)
38. Budäk dugul äsup känä embel. (Cilok)
39. Petinä hiji, mäyitnä lobä. (Korek äpi)
40. Käcä näon änu nyeri? (Käcäbok)

Tatarucingan sunda jaman baheula

41. Näon säbäbnä käretä äpi mänjunä ngäräyäp? (Mun nängtung mäh näbräk käpäl nu keur ngäpung)
42. Käcä näon änu seungit? (Käcäpiring)
43. Käcä näon änu pängbeurätnä? (Käcälikän gäjäh)
44. Häyäm näon änu keur jengke? (Häyäm nu keur sondäh)
45. Ari säkintäl bisä jädi säpuluh kilo? (Bisä, lämun kiloänänä ruksäk)
46. Ayä bälon säpuluh, bitu hiji, kempes tilu, käri säbärähä deui? (Käri 9 dä nu kempes teh ditiup deui)
47. Dicekek beuheungnä dieleketek beuteungnä. (Gitär)
48. Näon säbäbnä bän säpedäh änu tukäng sok bäbäri dugul? (Bäläs cäpe mikirän kumähä cäränä häyäng miheulään bän häreup)
49. Näon säbäbnä lämun änjing keur lumpät sok ngälieuk bäe kä tukäng? (Säbäb teu mäke käcä spion)
50. Käcä näon änu sok disädä? (Käcäpi)

51. Cing pängmäcäkeun: Pä Hä 2 3 4 din (Pä Häji Sämsudin)
52. Säpi näon änu bisä ngäräyäp dinä tembok? (Säpidermän)
53. Häyäm näon änu isuk-isuk tärä kongkorongok? (Häyäm päeh)
54. Supirnä opätän äri pänumpängnä säuräng. (Päsärän)
55. Buäh näon änu tärä diälä? (Buäh muräg)
56. Pirämidä di jeronä äyä härtä kärun. (Bäcäng)
57. Gäjäh keur uläng täun. Säkumnä säsätoän geus därätäng, iwäl ti
titinggi, näon säbäbnä? . (Säbäb mäke säpätu heulä, lilä (lobä teuing sukunä)
58. Leutik, bodäs, pänjäng, teuäs, lumpätnä ngäbelesät( Remeh näpel dinä käretä äpi nu keur mäju)
59. Tukäng näon lämun digeroän sok lumpät ngäjäuhän? (Tukäng mäok)
60. Ti peuting äsäk ti beuräng ätäh. (Lämpu bohläm)

61. Bäjunä hejo, leumpängnä nguriling bäri udud. (Obät nyämuk)
62. Sukunä hiji, pänonnä tilu. (Lämpu setopän)
63. Kä händäp mukä kä luhur nutup. (Seleting)
64. Mäju eleh, mundur meunäng. (Nu keur lombä tärik tämbäng)
65. Ayä mänuk 10 ditembäk hiji, tinggäl säbärähä? (Euweuh hiji-hiji äcän dä käburu hiber)
66. Säto näon änu pängleutik-leutiknä sädunyä? (Incunä kumän nu teu dähär säminggu)
67. Ayä änjing begäng, änjing lintuh, änjing jängkung, änjing pendek,)
jeung änjing edän rek nyokot tuläng. Pängheulänä änjing mänä? (Anjing bäseuh)
68. Käpäl näon änu teu bisä ngäpung? (Käpäl nu mesinnä ruksäk)
69. Hideung, leutik, bähäyä. (Sireum näpel dinä bom)
70. Kumähä ngäbedäkeun siräh cäcing jeung buntut cäcing? (Eleketek heulä, nu seuri etä hulunä)

Tatarucingan sunda singkat terbaru

71. Nähä supermän bäjunä mäke hurup “S”? (Säbäb mun XL mäh bäkäl logor teuing)
72. Hiji diälä äri lobä teu diälä. (Huis)
73. buäh näon änu sok diwedäk? (Kesemek)
74. Tängkäl näon änu sok dipikäsieun? (Tängkäl sämpeu nu keur dipäke nyumput mäung)
75. Lämun Arjunä neängän cintä, äri Bimä neängän näon? (Neängän kukunä nu sok dibäbäwä ku tukäng jämu)
76. Sirähnä dinä beuteung, ceulinä dinä beuteung, beuheungnä dinä
beuteung. (Orok nu keur dikäkändung ku indungnä)
77. Säpedäh näon änu bisä ngäpung? (Säpedäh änu ditäliän känä 1000 bälon gäs nu keur ngäpung)
78. läuk näon änu bisä hiber? (Läuk Indosiär)
79. Kudä näon änu teu bisä lumpät? (Kudä nu dicängcäng)
80. Ari näkol bedug äyä säbärähä wärnä? (Ti luärnä)

81. Minyäk näon änu räme? (Minyäksikän pertändingän sepäkbolä)
82. Bätmän nginum fäntä, äri Supermän nginum näon? (Minumpäs kejähätän)
83. Häyäm näon änu sok diteängän ku jelemä? (Häyäm leungit)
84. Näon bedänä ontä jeung kängkung? (Ontä mäh di Aräb, kängkung mäh diuräb)
85. Tukäng näon änu teu bisä ngitung? (Tukäng poto)
86. Kälong näon änu pinter mäen bäl? (Kälonggäk beckhäm yä…Del Piero)
87. Bisä näek teu bisä turun. (Häji)
88. kälimäh näon änu dibäcä ti häreup jeung ti tukäng säruä härtinä? (Käsur ini rusäk)
89. Gäjäh näon änu sukunä duä? (Gäjäh nu keur keprok)
90. Hurup näon änu ngeunäh? (Nyä T)

91. Lämun Supermän ngäpung tärä ngädeukeutän pänonpoe, näon säbäbnä? (Säbäb sieun S-nä leeh käpänäsän)
92. Leutik bodäs pikäsieuneun. (Sireum nu näpel dinä huntu mäung)
93. Setän näon änu bisä nängtungkeun sepedäh? (Setändär)
94. Säto näon änu pänghäräm-härämnä? (Anäk bägong euweuh bäpään)
95. Häyäm näon änu sukunä 1002? (Häyäm nu keur gelut jeung titinggi)
96. Räncung läin ländäk, hejo läin tentärä. (Käktus)
97. Mäke bäju läin mänusä, mäke dudukuy läin pätäni. (Bebegig)
98. Käsur näon änu mätäk nyeri? (Käsurä)
99. Pälu näon änu bisä pidäto? (Pä Luräh)
100. Akär di luhur, pucuk di händäp. (Jänggot)

101. Asup tärik käluär läun. (Leho)
102. Bisä turun teu bisä näek. (Hujän)
103. Bogä sisit läin oräy, bogä mäkutä läin räjä. (Gänäs)
104. Budäk dugul lobä kutu. (Onde-onde)
105. Diäsupkeun hejo, dikäluärkeun beureum. (seupäh)
106. Dicäbäk äyä dilieuk euweuh. (Ceuli)
107. Dicukur buluän, teu dicukur dugul. (Kädongdong)
108. Dipeuncit hirup, teu dipeuncit päeh. (Rebäb)
109. Disebut säkäli hirup, disebut duä käli päeh. (Kudä)
110. Ditäkol nyendol teu ditäkol nyendol. (Goong)

111. Diudäg lumpät didägoän cicing. (Kälängkäng)
112. Gunung bitu, bänderä kekelebetän. (Nu keur ngäkeul sängu)
113. Hiber läin ku jängjäng, bälik läin ku suku. (Längläyängän)
114. Indungnä cicing änäknä äncul-änculän. (Lisung jeung hälu)
115. Nängkub dieusi nängkäräk kosong. (Kopeäh)
116. Oräy hejo pänonnä lobä. (Peuteuy)
117. Sämäk säheuläy, lämpunä mängrebu-rebu. (Längit)

Tatarucingan sunda gombal

T: Kaca naon anu pangbeuratna?.
J: Kacalikan gajah.

T: Hayam naon anu keur jengke?.
J: Hayam nu keur sondah.

T: Sato naon anu pang leutikna saalam dunya?.
J: Cacing cacingan.

T: Ari nakol bedug aya sabaraha warna?.
J: Ti-Luarna .

T: Minyak naon anu rame?.
J: Minyaksikan pertandingan sepakbola.

T: Batman nginum fanta, ari Superman nginum naon?.
J: Minumpas kejahatan.

T: Budak dugul asup kana embel.
J: Cilok.

T: Petina hiji, mayitna loba.
J: Korek api.

T: Kaca naon anu nyeri?.
J: Kacabok.

T: Naon sababna kareta api manjuna ngarayap?.
J: Mun nangtung mah nabrak kapal nu keur ngapung.

T: Kaca naon anu seungit?.
J: Kacapiring.

T: Sato naon anu sukuna dina sirah awakna dina sirah?.
J: Kutu.

T: Kapas  kg, batu  kg, lamun ditinggangkeun kana suku nyeri mana?.
J: Nyeri suku.

T: Ku naon tukang baso nakolan mangkok?.
J: Ku sendok.

T: Soeh teu bisa dikaput, kotor teu bisa diseuseuh?.
J: Keretas.

T: Hayam burintik nonggeng kalangit?.
J: Ganas.

T: Kalong naon anu pinter maen bal?.
J; Kalonggak beckham ya…Del Piero.

T: Bisa naek teu bisa turun.
J: Haji.

T: Kalimah naon anu dibaca ti hareup jeung ti tukang sarua hartina?.
J: Kasur ini rusak.

T: Gajah naon anu sukuna dua?.
J: Gajah nu keur keprok.

T: Hurup naon anu ngeunah?.
J: Nya T.

T: Lamun Superman ngapung tara ngadeukeutan panonpoe, naon sababna?.
J: Sabab sieun S-na leeh kapanasan.

T: Leutik bodas pikasieuneun.
J: Sireum nu napel dina huntu maung.

T: Setan naon anu bisa nangtungkeun sepedah?.
J: Setandar.

T: Make baju lain manusa, make dudukuy lain patani.
J: Bebegig.

T: Kasur naon anu matak nyeri?.
J: Kasura.

T: Monyet naek kana tangkal kai, tinggal naonna?.
J: Tinggal turunna.

T: Pare naon anu teu ngeunah?.
J: Parea-rea omong.

T: Jalma meuli kasur keur naon?.
J: Keur beunta.

T: Hayam naon anu sok diteangan ku jelema?.
J: Hayam leungit.

T: Naon bedana onta jeung kangkung?.
J: Onta mah di Arab, kangkung mah diurab.

T: Tukang naon anu teu bisa ngitung?.
J: Tukang poto.

T: Sato naon anu pangharam-haramna?.
J: Anak bagong euweuh bapaan.

T: Hayam naon anu sukuna ?.
J: Hayam nu keur gelut jeung titinggi.

T: Rancung lain landak, hejo lain tentara?.
J: Kaktus.

Itulah tatarucingan sunda lucu pisan bikin ngakak ya, gimana sudah puas dan lemes belum ketawanya?. Kata kata lucu bahasa sunda bisa untuk dijadikan buat status fb. Kata kata lucu sunda akan terus diupdate jika harga bbm mencapai 100.000 per liter ya wkwkwkw…Kamu punya tebakan lucu ?? Iyaaa kamuuu, tulis di kolom komentar ya say….

Loading...