Kumpulan Cerita Lucu Bahasa Jawa Paling Gokil

Loading...
kumpulan cerita lucu bahasa jawa


Kumpulan cerita lucu bahasa jawa paling gokil - Cerita lucu bahasa jawa berikut ini bikin kamu ketawa, meski dalam versi jawa namun tetap bikin ngakak kog. Di bawah ini nantinya akan ada beberapa kumpulan cerita lucu bikin ngakak dalam versi jawa, baik mulai dari yang krama alus atau pun hingga bahasa jawa timur yang agak kasar akan admin bagikan.

Cerita lucu bahasa jawa timur


Kasno Muring Muring

Kasno ngakon anake paijo, kon tuku coca cola...
Kasno : "Jo...tuku coca cola le...."
Paijo : "Piro pak tukune....?"
Karo njupuk duit Kasno nyedaki Paijo....
Kasno : "ki tuku coca cola kanggo bapak, ibu, mbakyumu, karo koe dewe....dadine piro coca colane...?"
Paijo : "Telu pak....!"

Kasmin kaget...
Kasno : "Lehmu sekolah ki genah po ra to....!rene...! Baleni neh...! wes klas 5 etung etungan ra jelas!"
Karo rodo sengol Kasmin mbaleni,
Kasno : "tuku coca cola kanggo bapak siji, ibu siji, mbakyumu siji, kowe siji..., piro dadine...."?
Paijo : " telu pak.....!"
Kasno : "Nang sekolahan diwulang matimatika po ra to....?"

Kasmin muring-muring, Paijo mulai mewek.
Kasno : "Rungokno yo gatekne...!"
Kasmin nulis nang kertas kr diengeti Paijo.

Kasno : "Bapak coca colane siji, ibumu siji, mbakyumu siji, kowe siji....dadine coca colane piro...?"
Paijo : "Telu pak....!"

Kasno : "Jabang bayi....guoblok....piro dadine...?"
Karo nangis,
Paijo : "telu pak....aku *Sprite*...!"

Kasmin nggeblak...!


Wadah Susu

Nini "simbah" gothak " kelangan Kuthange
Mbah Darsiyem isuk isuk wes bingung Goleki kutange seng ilang.
Takon karo putune Joko seng isih sekolah SD.

Simbah : "Le.....kowe ngerti kutange simbah sing wes suwek?? warnane ireng?"
Joko : "Lha iki mbah,,,,,,,,,Tak lebokna ning Tasku......"
Simbah : "Wong kutang wes suwek,,,Arep kon nggo apa to le...???"
Joko : "Wingi Pak Guru pesen...arep nggawe Prakarya, Jere Pak Guru kabeh murid murid sesuk kon gawa *WADAH SUSU BEKAS* "
Simbah : "Woooo......putu uuedaaaannn"

Baca Juga: CeritaLucu Ngeres Suami Istri

Belajar Ikhlas Ala Samin

Parjo : "Kang, sampeyan ngenehi duit wong ngemis mau?"
Samin : "Iyo..."
Parjo : "Sampeyan diapusi, wong sing ngemis kae mau asline sugih, sapine akeh..."
Samin : "Ngapusi iku dudu urusanku. Kuwi urusane dekne karo Gusti Alloh"
==================
Parjo : "Lho sendalmu endi kang? Kok cekeran?"
Samin : "Ilang."
Parjo : "Ora mbok golek'i ... sopo sing nyolong?"
Samin : "Ora, aku biyen lahir yo ora sandalan."
===================
Parjo : "Kang, sampeyan dirasani karo Joyo."
Samin : "Ben wae."
Parjo : "Sampeyan ora nesu"
Samin : "Lha saiki kowe yo ngrasani Joyo. Joyone yo ra nesu."
=================
Parjo : "Kang, pitikmu dipangan asune Joyo."
Samin : "Wes ben."
Parjo : "Kok sampeyan biasa wae? Ora njaluk ganti?"
Samin : "Aku malah kaget nek pitikku sing mangan asune si Joyo."
==================
Parjo : "Kang, wes mangan?"
Samin : "Durung."
Parjo : "Mreneo tak wenehi duit."
Samin : "Wegah. Aku ra doyan. Panganen dewe yen kowe doyan duit."
=================
Parjo : "Kang, tanduranmu rusak dipangan weduse Joyo."
Samin : "Ben wae. Untung doyane tanduran. Yen weduse doyan papan, malah omahku sing dipangan."
==================
Parjo : "Kang, kowe ki ket mau mlaku ngalor ngidul..... ora jelas?"
Samin : "Lha yo kuwi. Nek jelas, mesthi aku mlaku ngalor thok opo ngidul thok."
===================
Parjo : "Kang, klambi sing tok pepe dicolong uwong."
Samin : "Ben. Wong salahku dewe, aku mepe klambi tak pamer2ke ning njobo."
==================
Parjo : "Kang, kok mung mlaku? Lha jaran sing biasa tok tumpaki nang endi?"
Samin : "Ilang, alhamdulillah"
Parjo : "Kok malah alhamdulillah karo ngguya-ngguyu ki piye?"
Samin : "Lha untunge pas dicolong, aku ora pas numpak jaran, Nek pas tak tumpaki aku yo katut ilang toh?....."
==================
Parjo : "Kang, bayarane Joyo luweh gede timbang bayaranmu lho."
Samin : "Ben."
Parjo : "Kan ora adil."
Samin : "Adil ora kudu podo. Kowe tak pakani katul podo karo pitik yo emoh to?"
==================
Parjo : "Kang, pelem-mu dicolong Joyo."
Samin : "Ben."
Parjo : "Kok ben?"
Samin : "Lha kowe kok iyik to? Biasane yen dicolong codot aku yo meneng wae kok...."
===================
Parjo : "Kang, jare wingi omahmu kelebon maling?"
Samin : "Iyo."
Parjo : "Lho, kok iyo? Berarti sampeyan ngerti?"
Samin : "Ngerti. Tapi aku ngumpet mergo isin ra duwe barang sing apik sing iso dimaling...."

kumpulan cerita lucu bahasa jawa timur krama alus


Dompet ireng mukidi

MUKIDI rewang neng omahe pak Lurah pas mantu anake.
Ndilalah dompete MUKIDI ilang. Digoleki neng endi2 ora ono...
MUKIDI nyoba goleki neng kamare manten, mungkin pas nyapu mau tiba.
Pas nggoleki neng ngisor dipan, ndelalah manten mlebu kamar.
MUKIDI terus ndhelik neng ngisor dipan.

Terjadi dialog pengantin.
Si pria ndemek pipine manten wedok.
Manten lanang : " Apem nyempluk iki duweke sopo dik ? "
Menten wedok : " Wek'é sampeyan mas "

Manten lanang ndemek dodone.
Manten lanang : " Tumpeng anget iki duweke sopo dik ? "
Manten wedok : " Wek'é sampeyan mas ?"

Tambah panas lan hot...
Manten wedok : "Pisang goreng anget iki duwek'e sapa maaas".
manten lanang : "Iki yo duwek'mu dik".

Terus manten lanang bukak rok'é manten wedok.
Manten lanang : " Dompet ireng iki duweke sopo dik ? "

MUKIDI sing ning ngisor longan krungu dompet langsung mencolot metu....

Mukidi : "GADAHAN KULO MAS...!!!"*

Grobyaak.....

maalliiiing . . maaliingPrikso Dokter

Mukidi : "Sugeng siang P. dokter."...
dokter : "Wonten nopo pak?"...
Mukidi : "Ngeten dok, niki wau kuping tengen kula kelebon kacang ijo."...
dokter : "Ooo ngaten. Monggo sarean miring ngiwo."
.
..sawise sauntoro wektu...
dokter : "Niki perlu dioperasi. Namung operasi alit."...
Mukidi : "Lajeng ongkose kinten2 pinten dok?"...
dokter : "Sekitar kaleh yuta."...
Mukidi : "Wadhuh kok larang sanget. mBoten saged kirang? Sukur2 yen gratis."...
dokter : "Anggere sabar nggih saged mirah. Malah gratis."...
Mukidi : "Lha pripun carane?"...
dokter : "mBen enjing lan sonten njenengan sirami. Mengke nek pun dados kecambah, njenengan dudut.."

Demikian Cerita lucu bahasa jawa yang bikin ngakak kemekelan, semoga bisa menghibur kamu semua, simak cerita lucu lainnya di blog Ngakakak.com.
Loading...